553

Automatski dopunjač

Opis: 

Automatski dopunjač.
Podesivi, sa zaustavnim ventilom,manometrom,
filterom i ručnom slavinom.
Opseg regulacije: 0,3÷4 bar.
pmax ulazni: 16 bar.
Tmax radna: 70 °C.

Downloads

Crteži:

Art.   Mala kutija Velika kutija

553040 

1/2” sa priključkom za manometar 1 10

553140 

1/2” sa manometrom 1 10