580

Automatska kompaktna jedinica za punjenje prema standardu EN1717  sa BA tipmo zaštite povratnog toka, sa zaustavnim ventilom , filterom, priključcima za ispitivanje pritiska, zaštitinikom povratnog toka, reducirom pritiska.

Opis: 

Automatska kompaktna jedinica za punjenje prema standardu EN1717 
sa BA tipmo zaštite povratnog toka, sa zaustavnim ventilom , filterom,
priključcima za ispitivanje pritiska, zaštitinikom povratnog toka,
reducirom pritiska.
Za horizontalno ili vertikalno instaliranje.
Telo od legure otporne na ispuštanje cinka.
Sa izolacijom.
Opseg regulacije grupe za punjenje: 0,8÷4 bar.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radni: 65 °C.
Zaštitinik povratnog toka po standardu EN 12729.
Reducir pritiska po standardu EN 1567.
 

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Sertifikati: 

  • DVGWDinCert

Crteži:

Codice

  Portata di carico @ Δp=1,5 bar (m3 /h) Conf. Imballo

580010

1/2" 1,5 1 5