F36077

Adapter za instalaciju termostatskih i elektrotermičkih aktuatora

Opis: 

Adapter za instalaciju termostatskih i
elektrotermičkih aktuatora sa ventilima serija 338,
339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455 i
456.

Crteži: 

Art.

Mala kutija

Velika kutija

F36077

1

-