22 June 2017

Vane de reglaj independent a presiunii CALEFFI FLOWMATIC®

Instalaţiile HVAC pot garanta un nivel sporit de confort termic și costuri mici la energie doar în cazul în care sunt echilibrate corect și funcționează cu debite variabile. 


Fără aceste caracteristici instalațiile de climatizare funcționează cu dezechilibre atât hidraulice, cât și termice, dar și cu debite care variază mult față de cele proiectate.

Această situație generează disconfort termic, diferențe de temperatură în interiorul clădirii, zgomot ridicat în componentele instalației, costuri ridicate de pompare și eficiență termică scăzută din cauza temperaturilor ridicate pe circuitul de retur.


Mai multe date tehnice despre vanele de reglaj independent a presiunii CALEFFI PICV vei găsi în: