Misiune

Caleffi este lider în Italia în producţia de componente pentru instalaţii de încălzire, răcire şi hidrosanitare, pentru aplicaţii civile şi industriale, precum şi în furnizarea de soluţii a ingineriei de vârf.

Baza pe care s-a fondat succesul companiei noastre este calitate totală, care depinde de calitatea operaţiunilor individuale ce alcătuiesc întregul proces de producţie. Prin urmare, toate acţiunile personalului nostru (de la proiectare, la realizare, până la serviciile post-vânzare) sunt importante.

De asemenea, sunt importante şi micile detalii, deoarece acestea pot influenţa în mod semnificativ şi pozitiv întregul sistem.

Fiind pe delpin conştientă de aceste aspecte, CALEFFI se angajează să acţioneze astfel încât fiecare persoană să se simtă direct implicată, ca o parte integrantă, în procesul care contribuie la obţinerea calităţii finale.

Ne-am propus, prin urmare, şi aceasta este filozofia noastră, să promovăm alegerile care favorizează resursele umane şi inovaţia, să urmărim în contextul unui cod etic riguros care atestă cu argumente, corectitudinea şi îndeplinirea angajamentelor noastre.

Viziune

 • LEADERSHIP

  În Italia suntem recunoscuţi ca un lider în producţia de componente pentru instalaţii de încălzire şi răcire pentru aplicaţii civile şi industriale, precum şi în furnizarea de soluţii de inginerie de vârf. Dorim să continuăm să constituim un punct de referinţă pe întreg teritoriul naţional. 

 • GLOBALIZAREA

  Suntem prezenţi în peste 90 de ţări din întreaga lume şi ne desfăşurăm activitatea prin intermediul birourilor locale de reprezentare. Noi credem cu tărie într-un proces de internaţionalizare coerent şi coordonat.

  Obiectivul de viitor îl constituie implementarea unui program de marketing intercultural care să se bazeze pe valori comune şi împărtăşite de către toţi cei implicaţi.

 • INOVAŢIE

  Prevedem o intensificare a programelor de cercetare şi dezvoltare pentru a satisface exigenţele reale ale pieţei reamintind că dezvoltarea de competenţe tehnice şi tehnologice rămâne unul dintre factorii-cheie pentru a fi întotdeauna "contemporan".

Filosofie

 • UN TRATAMENT BUN AL CLIENŢILOR (SERVICIUL CLIENŢI) 

  Dorim ca serviciul nostru pentru clienţi să fie întotdeauna mai atent şi précis în serviciile prestate, iar consultanţa şi suportul tehnic să fie proiectate pentru a răspunde nevoilor clienţilor.

 • RESPECT FAŢĂ DE MEDIUL AMBIANT 

   Intenţionăm să asigurăm  o utilizare economică a energiei şi materiilor prime, respectând în acelaşi timp cât mai mult posibil mediul în care trăim. 

 • MEDIU DE LUCRU 

  Dorim să operăm într-un mediu de lucru sigur şi confortabil, asigurându-ne că toată lumea este conştientă de riscurile asociate cu activităţile sale. Un mediu care contribuie la promovarea dezvoltării personale şi profesionale.

 • FORMAREA PROFESIONALĂ

  Intenţionăm să punem în aplicare un curs de formare continuă la locul de muncă, care este esenţial pentru abordarea provocărilor legate de evoluţia continuă a tehnologiei.

 • RELAŢIILE CU PARTENERII 

  Credem că este corect şi important ca aceste relaţii să se bazeze pe loialitate reciprocă şi indispensabilă, transparenţă şi colaborare.