Certificările sistemului

Caleffi urmăreşte în mod constant acoperirea celor mai importante standarde recomandate de normele ISO. 

Primul pas din acest drum lung a datează de acum douăzeci de ani când compania a obţinut pentru prima dată certificarea Sistemului de Management al Calităţii şi numeroase certificări de produs. Recent toate unităţile de producţie au obţinut certificarea Sistemului de Management al Mediului şi a procesului de export al mărfurilor. La ora actuală este în faza de realizare certificarea Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii la Locul de Muncă conform normei BS OHSAS 18001:2007, iar obiectivul intern din viitorul apropiat este de a obţine cele mai recente certificări legate de energie şi etică.

Certificările sistemului obţinute până în prezent sunt certificate de către organismele de certificare ICIM, BSI şi IQNet pentru Sistemul de Management al Calitatii, de organismul AEOF pentru simplificarea exportului de mărfuri, de către ICIM şi IQNet 14001 pentru sistemul de management al mediului.

Fact and figures

Turnover

Investments

Workforce

  • 1307 employees
  • +90 COUNTRIES SUPPLIED
  • 9 Plants