Wszystkie filmy Caleffi w języku polskim poświęcone separacji.

Separator zanieczyszczeń oddziela zanieczyszczenia zawarte w wodzie instalacyjnej, m.in piasek, rdzę, pyłek ferromagnetyczny. Zanieczyszczenia, na skutek opadania grawitacyjnego, są gromadzone w dolnej komorze separatora, skąd zostają usunięte z instalacji. Usuwanie zanieczyszczeń przeprowadza się na pracującej instalacji. 

Filmy instruktażowe