Wszystkie filmy Caleffi w języku polskim poświęcone zapobieganiu przepływowi zwotnemu. 

Izolator przepływów zwrotnych jest urządzeniem, służącym do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym skażeniem pochodzącym z instalacji wewnętrznej. Takie skażenie może wystąpić w przypadku zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej, co może spowodować przepływ zwrotny. W momencie zadziałania izolator zamontowany pomiędzy siecią wodociągową, a instalacją wewnętrzną wody tworzy wydzieloną strefę bezpieczeństwa, która chroni przed zmieszaniem cieczy .

Filmy instruktażowe