338

Wymienna wkładka dla zaworów

Opis: 

Wkładka wymienna dla zaworów
termostatycznych zamontowanych niezgodnie
z kierunkiem przepływu z serii 338, 339, 401, 402,
220, 221, 222, 223, 224, 227, 225 i 226 dla 3/8”
i 1/2”.

Do pobrania

Rysunki techniczne:

BIM model

Kod

Opakowanie

Opakowanie zbiorcze

338000

1

-