ARCHIEF CALEFFI MAGAZINE

 

Onze periodieke publicatie rond verwarming, watertechnologie en hernieuwbare energie.

De Focus - voorheen Kiosk - is gratis te bekijken en/of te dowloaden via deze pagina. Actuele thema's, nieuwe ontwikkelingen en projecten worden hier uitgebreid toegelicht.

 • Caleffi E-Focus #02 | November 2015+

  Caleffi Benelux viert haar 20-jarig bestaan. 
  Tijd dus om traktaties en cadeautjes uit te delen. Maar ook hét uitgelezen moment om ons eerste digitale magazine voor te stellen.

  Veel plezier met bladeren, scrollen, swipen en clicken!

   

  Open het magazine...

 • Caleffi Focus #01 | September 2014+

  Energie 2.0

  Het valt niet te ontkennen. De afgelopen jaren zijn we terechtgekomen in een wervelstorm van nieuwe technologische ontwikkelingen en grote vooruitgang op het gebied van welzijn en gezondheid. Anderzijds zien we ook een economische terugval en de dringende nood aan een duurzame langetermijn visie.
   
  Economen zouden spreken van de Kondratieff-golven. Deze golven, beschreven in de jaren 20 door de Russische econoom Kondratieff, geven telkens een cluster weer van nieuwe basisinnovaties die een technologische revolutie veroorzaken. De vierde golf was het tijdperk van olie en de auto, de vijfde kan omschreven worden als het informatietijdperk (internet, computers en telecommunicatie). En nu nemen we stilaan de aanloop naar een zesde golf, namelijk de golf van hernieuwbare energie en smart grids. Dit kondigt spannende tijden voor de HVAC-markt aan!
   
  Het belang van opleidingen en overheidssteun zal hierin van zeer groot belang zijn. Dankzij de besparingsrondes van de meeste Europese regeringen, is dit geen evidente oefening. Anderzijds moet gezegd worden dat Nederland toch een fors budget investeert in technische opleidingen (75 miljoen euro) en duurzame energieproductie (3,5 miljard euro). België loopt wat dat betreft nog achter en zal een inhaalbeweging moeten doen.
   
  Een aantal Scandinavische landen, maar ook Oostenrijk en Letland hebben een aanzienlijk hoger aandeel van verbruik in hernieuwbare energie, vergeleken met België of Nederland. Zo is Scandinavië duidelijk ‘leader’ op het vlak van warmtenetten. In deze editie leest u uitgebreid waar we nu staan en waar België en Nederland op zullen inzetten de komende jaren. Eén ding is zeker, niet enkel duurzame nieuwbouw is van belang maar ook het verduurzamen van bestaande gebouwen wordt prioritair. Hierbij zal de juiste balans van warmte/koude gezocht moeten worden want niet enkel efficiënt verwarmen maar ook efficiënt koelen wordt steeds belangrijker.
  Caleffi Focus #01
 • Kiosk 21 - Caleffi Experience | Februari 2014+

  De nieuwe wereld: een 3D-tijdperk

  Er zijn positieve signalen aan de horizon. In Europa mogen we ons in 2014 verwachten aan een economische groei van 1,4%. Uiteraard zal dit per land een eigen invulling krijgen, maar zelfs 1% groei is beter dan we de afgelopen jaren hebben mogen verwachten. Er zijn heel wat kansen voor zij die durven investeren in innovaties en in personeel, het zogenaamde 'human capital'. 
   
  Dat zijn dan ook dé belangrijkste elementen of pijlers van een modern bedrijf. We moeten afstappen van het kortetermijndenken en systematisch op langere termijn durven denken. Met een visie voor innovatie, kwaliteit en oog voor de sterktes van de mensen in het bedrijf. We moeten mekaar inspireren, willen we de markt en klanten overtuigen!
   
  In tijden van langdurige crisis moet je als bedrijf niet meer hetzelfde doen als voorheen. Blijven innoveren is belangrijker dan ooit. We zijn geëvolueerd naar een nieuw tijdperk, een 3D-wereld waarin we ondergedompeld worden in een overvloed aan informatie en waar innovatie een must is. We kunnen stellen dat het 2D-tijdperk van enkelzijdige informatie achterhaald is. Vier jaar geleden ontdekte ik de wereld van de sociale media. Toen nog eenzaam in mijn ontdekking, maar nu hoor je er niet bij als je niet meesurft op deze wave! Innoveren, kwaliteit leveren, service en vooruitdenken, dat maakt een bedrijf sterk! Maar ook het menselijk kapitaal van een bedrijf is ontzettend van belang. Ik ben daarom blij dat ‘PEOPLE’ tot één van de belangrijkste waarden van Caleffi horen.
  Maar terug naar de orde van de dag: wat zal er in 2014 gebeuren?
   
  Jullie hebben vorig jaar kunnen kennismaken met de Caleffi Academy-opleidingen. De positieve resultaten hiervan lezen jullie in deze Kiosk. De feedback en het enthousiasme van de deelnemers zijn van onschatbare waarde en hebben ons overtuigd om onze Caleffi Academy-opleidingen een vervolg te geven. 
   
  Maar er zijn ook nieuwe verhalen. Ten eerste is er de nieuwe Caleffi-website waar alle technische tools en productondersteuning snel en gemakkelijk te vinden zijn. Ten tweede starten we met ‘Caleffi Excellence’. De titel zegt het al: we zullen ‘excellente’ projecten, die jullie zelf mogen indienen, belonen. Enerzijds omdat het inspiratiebronnen zijn, anderzijds omdat we op die manier onze steun geven aan installateurs, adviseurs, studieburelen en ingenieurs. Zo zoeken we blijvend naar goede oplossingen. 
  Kiosk 21
 • Kiosk 20 - Europa reguleert, Caleffi inspireert | September 2013+

  De toekomst moet... zal groener worden

  Cijfers, daar gaat het voor een deel over in deze Kiosk. Ons bedrijfsmagazine is namelijk aan zijn 20ste editie toe. Een moment om stil te staan, maar vooral om vooruit te kijken. We willen de volgende 10 jaar succesvol tegemoet gaan, samen met jullie, onze klanten. Klanten die belangrijk zijn in het geheel van Caleffi’s ontwikkeling en mede dankzij jullie zal deze Kiosk ook meer en meer over jullie gaan.

  Cijfers, daar had ik het over. Die vervelende 20-20-20-regel van de Europese Unie. Of moeten we met zijn allen toch niet anders beginnen denken en de toekomst samen vorm geven? Dat willen we vooral benadrukken met de diverse onderwerpen die we aansnijden in deze Kiosk. Met opleidingen, goede oplossingen en toepassingen bereiden we de toekomst voor. Dat willen we vooral doen in samenspraak en samenwerking met de diverse doelgroepen in de sector. 

  Zal het daarom gemakkelijk worden? 
  Waarschijnlijk niet, maar moeilijk gaat ook. Uitdagingen zijn er vandaag nog meer dan 5 jaar geleden. En over 5 jaar zal de installatiebranche er wellicht anders uitzien. Verder digitaliseren wordt belangrijk. Totaaloplossingen en multidisciplinair denken worden essentieel. Caleffi zal haar uiterste best doen om dit te verwezenlijken, in dialoog met jullie, om zo de toekomst met veel vertrouwen tegemoet te gaan.

  Kiosk 20
 • Kiosk 19 - Caleffi kijkt vooruit | April 2013+

  De toekomst?
  Een en-en-verhaal!

  Wat brengt de toekomst? Een vraag die velen onder ons bezig houdt. Een vraag waar niemand van ons een pasklaar antwoord op heeft. Want ook wij kunnen de toekomst niet voorspellen. Wel zijn we ervan overtuigd dat we de toekomst met de juiste instelling en aanpak kunnen beïnvloeden. En dat goede service en kwaliteit nog aan belang zullen winnen. Voor elke schakel in de keten: installateur, groothandel en fabrikant. 

  Bij Caleffi gaan we de toekomst tegemoet met nieuwe oplossingen. Totaaloplossingen. We zien op dat vlak voor onszelf een belangrijke rol weggelegd. In ons onderzoekscentrum ontwikkelen we ideeën en concepten voor de installaties van morgen. Naast een sterk en gekwalificeerd productieproces, zetten we in op zowel technische als commerciële ondersteuning. Geen of-of-verhaal, maar een en-en-verhaal!

  Ook vinden we het we als fabrikant belangrijk om professionele opleidingen aan te bieden. Opleidingen die verder gaan dan standaardopleidingen rond producten. Ons nieuwe opleidingsprogramma ‘Caleffi Academy’ past volledig in die visie. Het gaat om een uniek opleidingsaanbod rond diverse thema’s die u zeker zullen boeien. Op locaties bij u in de buurt en via interactieve webinars. We hopen jullie dan ook massaal te mogen verwelkomen op onze Caleffi Academy-dagen!

  Kiosk 19
 • Kiosk 18 - Dossier watertechnologie | September 2012+

  Crisis? 
  Het moment om het verschil te maken!
   
  Berichten over herstructureringen en over bedrijven in moeilijkheden zijn al een tijdje dagelijkse kost. Financiële studies goochelen met procentcijfers voorafgegaan door mintekens. Ook de installatiesector wordt niet gespaard. Bij Caleffi zien we deze situatie als een uitdaging. Als een mogelijkheid om het moeilijke economische klimaat om te buigen tot iets positiefs.

  Het is algemeen bekend dat markten tijdens crisisperiodes veeleisender worden. Dat klanten twee keer nadenken alvorens te investeren. En dat schept mogelijkheden voor wie het klanten gemakkelijk kan maken – het zogenaamde ‘ontzorgen’– door de juiste service en oplossingen voor te stellen. Wie kan en wilt meedenken en de juiste oplossingen weet aan te bieden, kan nog steeds prima zaken doen.

  Neem bijvoorbeeld het project dat in deze Kiosk aan bod komt, waarbij een voormalig ziekenhuis wordt omgetoverd tot een hotel. Ondanks het feit dat een hotel in een groeistad als Mechelen – waar nog geen overaanbod aan hotels bestaat – nog steeds loont, werd er door de investeerders gezocht naar een kostenefficiënte en kwalitatieve oplossing om het gebouw van sanitair te voorzien. Door van bij het begin van het project het juiste advies te geven en bouwheer, architect en installateur bij te staan met raad en daad, werd het een succesverhaal dat we graag delen.

  Kiosk 18
 • Kiosk 17 - Dossier biomassa | April 2012+

  Rationeel omgaan met energie?
  Een noodzaak!

  Nooit eerder zagen gezinnen zo'n groot percentage van het gezinsbudget aan energie en brandstof opgaan. Nooit eerder kwamen zo veel bedrijven in de problemen door de stijgende kosten voor energie en transport. Rationeel omgaan met energie is niet langer een keuze, het is een noodzaak!

  Het alternatief dat we allemaal kennen, maar nog te weinig gebruiken, is hernieuwbare energie. Met wind- en zonne-energie als bekendste vertegenwoordigers, vindt hernieuwbare energie intussen meer en meer maatschappelijke ingang. De misschien wel meest voor de hand liggende bron van hernieuwbare energie, biomassa, is er vooralsnog niet in geslaagd uit de schaduw van wind- en zonne-energie te treden.
   
  Biomassa, de verzamelnaam voor alle natuurlijke producten die energie kunnen leveren, wint wereldwijd en dus ook in de Benelux wel aan populariteit. Natuurlijk omwille van het ecologische aspect, maar ook - en vooral - omwille van het hoge rendement. Met ons innovatieve BIOMASS®-programma bieden we u ook de kans om volop in te zetten op deze trend.
   
  En hoewel ze een stap in de goede richting zijn, volstaan de hernieuwbare energiebronnen niet voor een duurzame energievoorziening. Voor consumenten is het ook zaak om rationeel om te gaan met energie. Vooral gebouwen met installaties met een centrale stookplaats of stadsverwarming laten ruimte voor verbetering. Slimme energiemeters maken die verbetering mogelijk. Ze stellen de bewoners in staat hun verbruik goed op te volgen, te beheren en zo aanzienlijke besparingen te realiseren.
   
  Rationeel omgaan met hernieuwbare energie is een must. En in combinatie met slimme meters lijkt het meer dan ooit de succesformule voor een leefbare en groene toekomst.
  Kiosk 17
 • Kiosk 16 - Aardwarmte brengt mensen bij elkaar | Oktober 2011+
  Op weg naar kant-en-klare, energie-efficiënte totaaloplossingen
   
  Alsmaar meer krijgen we vragen over kant-en-klare pakketten en systemen. Totaaloplossingen die eenvoudig te installeren zijn. Alles-in-één, klaar voor direct gebruik.
   
  Waar producten vroeger meestal afzonderlijk geproduceerd en verdeeld werden, wordt het steeds belangrijker om ‘plug & play’-oplossingen en totaalpakketten aan te bieden. Wij zijn ons daarvan bewust en zijn stilaan geëvolueerd van een fabrikant met een assortiment appendages voor verwarming en sanitaire toepassingen naar een fabrikant met een uitgebreid aanbod voorgemonteerde en kant-en-klare pakketten voor installateurs.
   
  Een andere trend, die al langer zijn intrede gemaakt had, is die van de energiezuinige oplossingen. Er is duidelijk een verhoogde aandacht voor efficiënte oplossingen, met duurzaamheid en kostenbesparing als belangrijkste drijfveren. De trend zet zich bovendien door bij zowel bestaande als nieuwe installaties en wordt uiteraard extra gestimuleerd door de opgelegde doelstellingen vanuit lokale overheden en Europa.
   
  Bij Caleffi trachten we steeds mee te denken met u. We vertrekken telkens vanuit de probleemstelling om u de meest geschikte oplossing te kunnen bieden. Doorheen het volledige traject of project. In deze Kiosk zetten we graag enkele van zo’n projecten in de kijker. En laten we u kennis maken met een aantal nieuwe, energiezuinige systemen voor stadsverwarming en centrale stookplaatsen.
  Kiosk 16
 • Kiosk 15 - 50 jaar Caleffi | Mei 2011+
  50 jaar Caleffi
  Een blik op de toekomst
   
  Een nieuwe aanpak, daar tekenen we voor in 2011. Een aanpak waarbij we nog meer vertrekken vanuit uw behoeften en verwachtingen. Waarbij we naar u komen, op binnen- en buitenlandse beurzen. Waarbij we u ook beter informeren. Via deze Kiosk bijvoorbeeld, die naar aanleiding van ons 50-jarig bestaan een grondige restyling heeft ondergaan.
   
  Met de nieuwe aanpak willen we in de eerste plaats onze dienstverlening verbeteren. En dat doen we door u nog beter te begeleiden in de zoektocht naar de meest geschikte oplossing, door u assistentie te verlenen tijdens elke fase van uw project en door elke vraag snel en adequaat te beantwoorden. Maar ook door een uitgebreider productengamma, in de breedte en de diepte. Met een volledig assortiment op vlak van verwarmingsonderdelen, verwarmingssystemen, watertechnologie en hernieuwbare energie, willen we u in elke situatie een kant-en-klare oplossing aanbieden.
   
  Niettegenstaande de internationale groei van de afgelopen 50 jaar, is Caleffi nog steeds een familiebedrijf. Onze productie gebeurt in Noord-Italië, waardoor we u de gevraagde kwaliteit kunnen verzekeren en snel kunnen inspelen op de vraag.
   
  We trekken niet enkel uw kaart, maar ook die van de toekomst. Een toekomst waarin fossiele brandstoffen onder druk komen te staan. En met uitdagende EU-doelstellingen voor zowel België als Nederland. Caleffi komt aan die uitdagingen tegemoet door met Geo-, Solar- en Biomassaprogramma’s haar steentje bij te dragen tot energie-efficiënte installaties. Wij nodigen u uit om die uitdagingen samen met ons aan te gaan.
  Kiosk 15
 • Kiosk 14 - Scoren met aardwarmte | September 2010+

  Scoren met aardwarmte

  We zijn het allemaal eens over de troeven van energiezuinig bouwen. Door verlaging van de CO2-uitstoot dragen we een steentje bij aan een duurzamer leefmilieu en door minder te verbruiken besparen we op de verbruikskosten. Ook het stijgende belang van energieprestatiecertificaten of EPC’s bij het verkopen of verhuren van woningen werkt het duurzaam bouwen of verbouwen in de hand. EPC’s geven met een scoresysteem aan hoe energiezuinig een woning is. Het is dus niet verwonderlijk dat steeds meer mensen zoeken naar een oplossing om de EPC-score van hun woning te verbeteren. 
   
  Caleffi helpt u om de EPC-scores van uw klanten zo laag mogelijk te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat vooral de verwarmingsinstallatie een grote invloed heeft op het energieverbruik. Geothermie of aardwarmte, waarbij de warmte onttrokken wordt uit de aarde voor gebruik in verwarmingsinstallaties, wordt in dit kader steeds vaker genoemd als dé oplossing. Daarom hebben we een nieuw programma uitgewerkt, met producten om het balanceren en beveiligen van GEO-installaties te optimaliseren. Op die manier verhogen we de efficiëntie en verlagen we het verbruik. U leest er alles over in deze Kiosk.
   
  We herinneren u er graag aan dat ons filiaal van Caleffi dit jaar zijn 15de verjaardag viert. En dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We bieden u promoties aan op maar liefst vijf van onze productprogramma’s. Lees de bijgevoegde promofolder of vraag ernaar bij uw Caleffi-vertegenwoordiger of groothandel.
  Kiosk 14
 • Kiosk 13 - Caleffi kijkt vooruit | Mei 2010+

  Caleffi kijkt vooruit

  De bouwsector heeft 2 moeilijke jaren achter de rug, waarin de gevolgen van de crisis voelbaar werden. De lange en strenge winter zorgde voor verminderde activiteit in vergelijking met vorige jaren. Veel bedrijven werden genoodzaakt om kostenbesparende maatregelen door te voeren. 
   
  Toch blijven we bij Caleffi vooruit kijken en op lange termijn plannen. Want door blijvend te investeren verzekeren we ons van de nodige continuïteit en behouden 
  we onze greep op toekomstige ontwikkelingen. Met enige trots kunnen we dan ook in 2010 verschillende investeringen aankondigen. We openen binnenkort een volautomatisch magazijn, dat de efficiëntie en flexibiliteit op logistiek vlak verder zal vergroten. 
   
  Voor onze vestiging in Weert hebben we 3 nieuwe medewerkers in dienst genomen. Zo kunnen we u nog beter voorzien van uitgebreide productondersteuning en producttrainingen op maat.
   
  Verder blijven we ook nu volop investeren in productontwikkeling. Zo hebben we onze drinkwatersystemen aangepast aan de geldende regelgevingen en kunnen we met trots onze nieuwe verticale lucht- en vuilafscheiders aan u voorstellen. Deze laatste worden in het thema-artikel van deze Kiosk uitvoerig besproken. 
   
  Daarnaast blijven we focussen op de ontwikkeling van producten voor systemen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Meer nieuws hierover volgt in het najaar. Dankzij al onze investeringen behouden we een klare lijn, met als doel u steeds producten van topkwaliteit en de beste omkadering te bieden. We zijn met andere woorden, samen met u, klaar voor de toekomst. Veel leesplezier!
  Kiosk 13
 • Kiosk 12 - 15 jaar Caleffi Benelux | Januari 2010+
  Met 15 jaar ervaring meer dan ooit klaar voor de toekomst
   
  Allereerst onze beste wensen voor het jaar 2010. Een belangrijk jaar voor Caleffi Benelux, want met zekere trots delen we u mee dat onze vestiging in Weert dit jaar 15 kaarsjes mag uitblazen. 

  De voorbije 15 jaar hebben we steeds goed geluisterd naar de wensen en behoeften van de markt. Op die manier konden we onze producten en diensten steeds afstemmen op de noden van het moment. Zo bleven we steeds evolueren naar betere oplossingen en een optimaal rendement voor onze klanten. Dat hadden we nooit kunnen verwezenlijken zonder de nauwe samenwerking met ons netwerk van contacten, waar u deel van uitmaakt. We willen u dan ook van harte bedanken voor de goede samenwerking van de afgelopen jaren.

  Maar we kijken ook vooruit. De komende jaren blijven we kwaliteit, kennisverspreiding en advies via scholingen hoog in het vaandel dragen. We volgen de nieuwe ontwikkelingen ook op de voet. Onze Solar-producten voor zonne-energiesystemen maken deel uit van deze nieuwe ontwikkelingen. Daarom krijgen ze in dit nummer van de Kiosk de nodige aandacht.

  U kunt persoonlijk kennis maken met de Solar-producten en alle andere producten uit ons gamma op de VSK-beurs in Utrecht. Want ook dit jaar zijn we van de partij om u te woord te staan en u de nodige adviezen en uitleg te geven. En dit jaar is het zeker de moeite om onze stand te komen bezoeken: u kunt er een 3-daagse trip naar Italië winnen!

  Kiosk 12
 • Kiosk 11 - Goed geregeld | September 2009+

  Goed geregeld

  Mensen zitten er graag warmpjes bij. Dat geldt voor iedereen, ook u en ik. We willen graag comfortabel leven tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

  Temperatuur is de makkelijkst meetbare en instelbare factor voor comfort. Een aangename temperatuur zorgt voor een comfortabel gevoel. Maar dat comfortabele gevoel wordt door de stijgende energieprijzen steeds minder vanzelfsprekend. Het komt er dus op aan ons thermisch comfort hoog te houden en onze energiekosten in te dijken. Daar ligt voor u en voor ons de uitdaging.

  Op externe factoren (zoals weersinvloeden, de isolatie of de ligging van een woning) hebben we weinig vat. We beperken ons tot de dingen waar we goed in zijn: het optimaal inregelen of hydraulisch balanceren van verwarmingsinstallaties. De warmteafgifte kan op die manier voor elke ruimte exact bepaald en gecontroleerd worden. De installatie wordt zo energiezuinig en geeft altijd de gewenste binnentemperatuur. De voordelen van hydraulisch balanceren zijn overduidelijk. We zetten het daarom in dit nummer van de Kiosk nog eens in het uitstalraam.

  Kiosk 11
 • Kiosk 10 - Innovatie en kennis hand in hand | Maart 2009+

  Innovatie en kennis hand in hand

  Onze samenleving bevindt zich op een scharniermoment. Fossiele brandstoffen worden schaarser en het vinden van een betrouwbare, groene en betaalbare energievoorziening vormt dè uitdaging voor de toekomst. 
   
  Caleffi wil een voortrekkersrol spelen en blijven spelen op het vlak van duurzame energie-bevoorrading. De ontwikkeling voor nieuwe producten voor zonne-energiesystemen en geothermische installaties is voor ons dan ook een topprioriteit. We blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek, innovatie en opleiding. Vanuit dit perspectief is ook het nieuwe onderzoekscentrum van Caleffi in Italië onstaan: de Cuborosso of 'rode kubus'. In dit nummer kan u uitgebreid lezen hoe we hier state-of-the-art onderzoek verrichten naar nieuwe technologieën en duurzame energie.
   
  Naast de ontwikkeling van duurzame energieën is er ook nood aan voorlichting over dit thema. Ook op dit vlak draagt Caleffi haar steentje bij. Caleffi besteedt veel aandacht aan de vorming en opleiding van haar mensen. Onze medewerkers geven deze informatie en kennis op hun beurt door aan onze klanten door middel van opleidingsdagen en scholingen. Via deze opleidingen raken onze klanten vertrouwd met de nieuwe technologieën. De feedback van onze klanten maakt het mogelijk perfect op de hoogte te blijven van wat er leeft op de markt. Hierdoor kunnen we nog beter inspelen op de behoeften en wensen van onze klanten en de eindgebruikers. In deze Kiosk vindt u een interview over de voordelen van Caleffi's praktijkopleidingen.
  Kiosk 10
 • Kiosk 9 - Gedeelde kennis is dubbele kennis | September 2008+

  Gedeelde kennis is dubbele kennis

  Kennis is macht in deze dynamische informatiemaatschappij. Innovatieve technologieën en nieuwe, verbeterde producten worden steeds belangrijker voor succesvol ondernemerschap. Daar willen we bij Caleffi actief aan meewerken door onze kennis en ervaringen met iedereen te delen. 
   
  Kennisdeling en -overdracht zijn structurele onderdelen van onze werking. Zo houden we de vinger aan de pols en blijven we op de hoogte van wat er leeft bij onze klanten. We hebben contact met vakgroothandels, installatiebedrijven, adviesbureaus, architecten, woningbouwverenigingen, waterleidingsmaatschappijen, ... De informatie bieden we aan via onze website, persoonlijke adviezen, dienstverlening bij verkoop, scholingsdagen, beurzen en bedrijfsbezoeken.
   
  Maar de informatiestroom mag zeker geen eenrichtingsverkeer zijn. Het succes zit hem in de uitwisseling van ideeën. En dat beogen wij bij Caleffi. Het zijn onze klanten die ons de beste respons vanuit de markt kunnen geven. Voor ons is wederzijdse kennisdeling veeleer een filosofie dan een strategie. We nemen in deze Kiosk dan ook graag even de tijd om alle contactpersonen bij Caleffi eens op een rijtje te zetten.
  Kiosk 9
 • Kiosk 8 - Druk, drukker, drukst | Februari 2008+

  Druk, drukker, drukst

  Druk is een modewoord in deze hectische tijden. Niemand ontsnapt eraan. Allemaal staan we zo nu en dan onder druk. We zoeken met z’n allen naar een uitweg om aan de druk te ontsnappen of om de druk leefbaar te maken. Die uitweg is liefst een duurzame en evenwichtige oplossing.
   
  Caleffi zoekt ook naar oplossingen op gebied van druk. Maar we beperken ons hierbij natuurlijk wel tot ons vakgebied: waterdruk. Vanaf de jaren zestig proberen we het water en de waterdruk te beheersen. We hebben op dat vlak aardig wat kennis opgebouwd. Verder in dit nummer bespreken we twee van onze praktische oplossingen voor waterdruk.
   
  Maar waterdruk is natuurlijk niet het enige waarover we in de loop der jaren kennis opgebouwd hebben. Er zijn nog gebieden waarin we ons verdiept hebben en waarover we kennis van zaken hebben. En die ervaringen en praktische raadgevingen delen we graag met u in ons opleidingscentrum. U leest er meer over in deze Kiosk.
   
  Verder gaan we het nieuwe jaar fris van start en houden we u zoals steeds op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. 
  Kiosk 8