Auteursrecht

Welkom op de website van Caleffi S.p.A. Alle informatie die wordt verstrekt op deze website, is bestemd voor promotie- en informatiedoeleinden en is vrijelijk beschikbaar. Caleffi S.p.A. behoudt zich het recht voor om deze mededeling te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Indien u de hierin vermelde voorwaarden niet aanvaardt, bevelen we u aan om de website niet te gebruiken.

Auteursrecht en handelsmerken

Op de inhoud van de pagina's van de website van Caleffi berusten auteursrechten (© Caleffi S.p.A). Alle rechten voorbehouden. De teksten, tekeningen, afbeeldingen, databanken, video's en andere gegevens zijn vrijelijk beschikbaar en mogen uitsluitend worden gebruikt, gedownload en afgedrukt voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Enkele van de logo's en namen op de website van Caleffi zijn geregistreerde of beschermde handelsmerken en behoren toe aan hun respectieve eigenaars. Hun kenmerken moeten derhalve intact worden gehouden. Bovendien mogen de handelsmerken en logo's van Caleffi niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caleffi S.p.A.