Sistemų sertifikatai

Caleffi nuolat sertifikuoja savo organizaciją pagal pačius svarbiausius ISO reglamentuose numatytus standartus. 

Pirmasis žingsnis šioje ilgoje kelionėje buvo žengtas prieš dvidešimt metų, kai pirmą kartą buvo sertifikuota kompanijos Kokybės vadybos sistema bei sertifikuoti produktai. Vėliau buvo įgytas Aplinkosaugos valdybos sistemų kokybės sertifikatas skirtas kompanijos gamykloms bei prekių eksporto tvarkai nustatyti. Šiuo metu vyksta darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos sertifikavimas pagal BS OHSAS 18001:2007. Kitas kompanijos tikslas - įgyti energetikos ir etikos sertifikatus.

Iki šiol įgyti Kokybės vadybos sistemos sertifikatai yra patvirtinti BSI sertifikatas. AEOF sertifikatas patvirtiną supaprastintą prekių eksportą, o ICIM ir IQNET 14001 sertifikatai Aplinkosaugos vadybos sistemą.  

 • Kokybės sistemų sertifikatai +

  Siekiant užtikrinti, kad mūsų Kokybės vadybos sistema atitiktų standartuose numatytus reikalavimus, Caleffi įsipareigojo užtikrinti, kad būtų nustatyti, apibrėžti ir patenkinti klientų bei produktams keliami reikalavimai. Tokiu būdu siekiama pagerinti klientų pasitenkinimą, sukurti nuolatinio tobulėjimo sistemą, numatyti siektinus verslo tikslus, pasiekti organizacines ir santykių sąlygas, tinkančias prisidėti prie nustatytų tikslų siekimo bei visos kompanijos bendro suvokimo apie Kokybės politikos turinio svarbą.

  Šiuo metu galiojantys sertifikatai:

  • 2018 m. gegužės mėnesis: Caleffi buvo išduotas atnaujintas British Standart Institution (BSI) sertifikatas (sertifikatas Nr. FM 21654) galiojantis iki 2021 m.

  • 2017 m. GEGUŽĖ: sertifikato UNI EN ISO 9001:2015 atnaujinimas (ICIM ir IQNET sertifikatai). Caleffi taip pat ėmėsi BSI sertifikato atnaujinimo ir yra „pereinamojoje stadijoje“ naujoms 9001:2015 normoms.

  • 2015 m. BALANDIS: BSI sertifikato atnaujinimas iki 2018 m. gegužės mėn., kai bus vykdomas kitas auditas.

  • 2011 m. GEGUŽĖ: šeštasis ICIM ir susijusio IQNet sertifikato atnaujinimas, kaip tinkamo Kokybės vadybos sistemos išlaikymo ir kompanijos įvaizdžio sustiprinimo tarptautiniame kontekste įrodymas.

  • 2010 m. BALANDIS: Kokybės vadybos sistemos modernizavimas pagal naująjį UNI EN ISO 9001:2008 standartą.

  • 2009 m. LIEPA: Caleffi buvo suteiktas atnaujintas „British Standard Institution“ (BSI) sertifikatas.

  • 2008 m. LIEPA: mūsų šilumos apskaitos sistemos įtrauktos į BSI plėtinį.

  • 2008 m. BIRŽELIS: už kompanijos tęstinius pasiekimus, Caleffi įteiktas naujas prestižinis „Golden Label Certificate“ apdovanojimas.

  • 2008 m. GEGUŽĖS mėn. naujas pasiekimas: atnaujinami ICIM ir IQNET sertifikatai iki 2011 m. Norėdami vertinti savo aukštos kokybės standartus, nuolat atliekame klientų pasitenkinimo lygio apklausas.

  Šie rezultatai yra naudingi siekiant nustatyti kompanijos nuopelnus bei kritinius taškus. Jų išsprendimas tampa mūsų tikslu. 

  BSI
 • Aplinkosaugos vadybos sistema +

  Aplinkosaugos vadybos sistema - procesų, procedūrų, priemonių ir modelių rinkinys, kurį organizacija įgyvendina ir oficialiai taiko siekiant laikytis taikytinuose teisės aktuose numatytų reikalavimų. Organizacijos, siekiančios ir įgyjančios kokybės sertifikatus, prisiima oficialų įsipareigojimą riboti tiek tiesioginį poveikį aplinkai (dėl jų veiklos), tiek ir bet kokį netiesioginį poveikį (aplinkos apsaugos rodikliai, kuriuos tam tikru lygiu gali įtakoti jų veikla), mažinti emisijas, gerinti atliekų utilizavimą ir perdirbimą, efektyviau naudoti resursus ir geriausias aplinkos apsaugos praktikas. Kokybės sertifikatą turinčių organizacijų prioritetas - priimti nuolatinės aplinkos apsaugą gerinančios veiklos politiką.  

  Caleffi visada žinojo, kad žmonės ir pramoninės veiklos, įskaitant ir pačias kompanijas, daro įtaką mus supančiai aplinkai; todėl kompanija savanoriškai priėmė sprendimą įdiegti Aplinkosaugos vadybos sistemą UNI EN ISO 14001:2004, sertifikuotą praėjusių metų birželį. Ši sistema padeda kompanijai stebėti ir nuolat gerinti savo veiklą aplinkos apsaugos atžvilgiu, kuomet pagrindinis tikslas yra išvengti ir sumažinti jos vykdomų veiklų poveikį aplinkai.   

  Buvo gauti šie sertifikatai:
  - ICM sertifikatas yra patikimas įrodymas, kad Caleffi pajėgus patenkinti Aplinkosaugos vadybos sistemos tam tikrus reikalavimus bei įgyvendinti iš anksto numatytus uždavinius;
  -
  IQNET sertifikatas, kurio reikalauja Tarptautinis sertifikavimo tinklas (angl. “The International Certification Network”), parodo jo narių išduotų sertifikatų lygiavertiškumą bei užtikrina sertifikuotų organizacijų kokybės sistemų tarptautinį pripažinimą, taip skatinant skaidrumą tarptautinėje prekyboje. 

  ICIM 14001
  IQNET
 • AEOF+

  2012 m. gegužės 29 d. Caleffi suteiktas AEOF sertifikatas – paprastesni muitai/saugesnės siuntos – kurio dažnai reikalauja ekonominės veiklos vykdytojai, siekiant pasinaudoti paprastesnėmis bei lengvesnėmis muitinės procedūromis, susijusiomis su muitų kontrolės saugumu.  

  Jis suteikiamas įgaliotiems ekonominių operacijų vykdytojams, t.y. ES muitų teritorijoje esantiems subjektams, turintiems AEO sertifikatą, kuris išduotas įgaliotos valstybės narės pagal muitinės institucijų Europos Komisijos nustatytus reikalavimus ir sąlygas, įvertinant šių subjektų patikimumą ir saugumą tarptautinėje tiekimo grandinėje.  

  AEOF sertifikatas pripažintas visoje Europoje (ir abipusiai pripažįstamas beveik visose Vakarų pasaulio valstybėse); jo atsiradimas siejamas su sutartimi tarp ES ir JAV, kurią taip pat pasirašė daugelis kitų valstybių (tarp jų – Japonija, Šveicarija, Norvegija, Kanada ir Kinija).

  Tampant patvirtintu veiklos vykdytoju įgyjama daug veiklos ir komercinių pranašumų:

  •  mažiau dokumentacijos, nuskaitymų ir fizinių patikrinimų   

  •  pirmenybinis siuntų tvarkymas atrinkus patikrinimui   

  •  veiklos vykdytojas gali pasirinkti, kur bus atliekami minėti patikrinimai

  •  palengvinta tvarka siekiant šiuo metu galimų supaprastinimų muitinėje

  •  mažesni reikalavimai teikiant informacijos suvestines

  •  prevencinis pranešimas suvestinėse apie teigiamą muitinės kontrolės rezultatą

  •  abipusis apsaugos programų pripažinimas dirbant su valstybėmis ne ES narėmis. 

  Apibendrinant, šis sertifikatas užtikrina geresnius ryšius su muitinės institucijomis, mažiau siuntų vėlavimų, padidintą apsaugą ir geresnę šalių komunikaciją logistikos grandinėje; kitaip tariant, suteikiami ženklus pranašumas prekių eksportui.  

  Caleffi nepaprastai džiaugiasi pasiektu rezultatu, ir, tęsiant pradėtą kelionę ir nuveiktus darbus su nuolatine atsakingųjų institucijų bei bendražygių pagalba, norėtų padėkoti ANIMA, EasyFrontier paslaugų kompanijai, taip pat ponui Familiari, už Novara muitinės pareigūnų atliktų darbų koordinavimą.

  AEOF CERTIFICATE