22 March 2017

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 2017,22 МАРТ

Първият световен ден на водата се провежда през 1993 г., по решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации.Координира се от орган наречен ООН - Вода и всяка година се обръща специално внимание на конкретна тема, свързана с прясната вода.

Тази година темата е "Отпадни води"

 

Голям процент от отпадните води, произвеждани в нашите домове, градове и  промишлени предприятия просто се влива обратно в природата, без всякакъв опит за повторна употреба. Повечето от нас не са наясно с факта, че отпадъчните води имат огромен потенциал да се превърнат в полезен ресурс, вместо просто да бъдат замърсител. Когато биват рециклирани, в зависимост от степента на получената чистота, може да се използват за напояване на обществени зелени площи, в охладителните системи на производствени или промишлени инсталации, в селското стопанство и други.

Опазването на околната среда и еко-съзнанието са приоритети на CALEFFI при   проектиране на нови продукти и реализацията на различни проекти, особено когато става въпрос за вода - среда от първостепенно значение за цялата HVAC индустрия.Когато биват разглеждани пестенето на вода и предотвратяването на замърсяването, два от продуктите от нашата гама, просто не може да не бъдат  споменати : Регулаторите на налягане и устройствата за предотвратяване на обратен поток.

Регулаторите на налягане са устройства, които намаляват и стабилизират  високо и променливо налягане на водата, идваща от обществената система за вода във  вътрешните инсталации. Тези устройства се предлагат в различни версии (наклонени, прави, с филтри, за високи температури) и те гарантират изключително ниски нива на шум по време на работа. Стабилно, ниско налягане означава по-малко излишна загуба на чиста вода, което е от полза не само за нашата околна среда, но също така и  за вашия бюджет.

Устройствата за предотвратяване на обратен поток са хидравлични устройства предназначени да предпазят водата в централната водоснабдителна мрежа от замърсяване.Този вид обратен поток може да възникне когато налягането в централната мрежа се промени и предизвика обръщане на потока.За да се избегнат потенциални екологични инциденти и здравни рискове, според Европейските стандарти EN 1717 и EN 12729 устройства за предотвратяване на обратен поток трябва да бъдат инсталирани между обществената водоснабдителна мрежа и вътрешната мрежа на потребителите за да се ограничи възможността водата в двата кръга да бъде в директен контакт.

 

Водата е извор на живот.Без нея няма живот на Земята.

Нека я използваме разумно и да я пазим.

 


ПРОДУКТИ ОТ НАШАТА ГАМА