09 March 2017

ISH Продукти - СЕРИЯ 6000 LEGIOMIX 2.0

Функцията на новия LEGIOMIX 2.0 хибриден електронен смесител е да регулира температурата на битовата гореща вода,така че да предпазва от изгаряния, като същевременно гарантира ефективна дезинфекция против заразяване с легионела.

Новият  LEGIOMIX е в състояние да регулира температурата на горещата вода, потребявана в различни точки на системата с бързо реагиращ сензор на механичен смесителен клапан,който контролира смесването на топла и студене вода за да се постигне зададената температура.

Механичният смесител е ефективно регулиран от  електронно задвижване, което на базата на сигнала получаван от температурните сензори и под контрола на специален регулатор, модифицира температурата на смесената вода.

Електронния регулатор монтиран на задвижването дава възможност да се управлява фазата за предпазване от легионела, позволявайки на потребителя да избере температурата,продължителността и момента, в който да  бъде изпълнен дезинфекционния цикъл.Плюс това LEGIOMIX позволява  инсталиране   вертикално или хоризонтално, благодарение на практичното задвижване, което може да бъде ориентирано, така че да се улесни прочитането на данните и контролните операции.