09 March 2017

ISH Продукти - СЕРИЯ 230 DYNAMICAL

Новият  DYNAMICAL® вентил е проектиран за да гарантира точният дебит за радиаторите когато условията в системата и стайната температура са променливи.

Този термостатичен вентил с предварителна настройка, с динамичен контрол на диференциалното налягане, ограничава максималния дебит през радиатора до номиналната стойност.

Вентила работи независимо от оперативното състояние на главната система и модулира дебита, в съответствие със задададената, чрез термостатичната глава,  температура на околната среда.

В огромни системи, тези вентили могат да контролират дебита в зависимост от състоянието на околната среда (присъствие на хора, отопление от директна слънчева светлина или други енергийни източници).

Следователно,  главната система е в динамично, постоянно променящо се състояние и при тези условия,  един обикновен радиаторен вентил с предварителна настройка, може да не е достатъчен за да ограничи дебита до номиналната стойност, дори и в една балансирана система.

DYNAMICAL е уникален защото той работи независимо от условията в главната система и запазва дебита равен на номиналната стойност.

Динамично регулиращите вентили на Caleffi съдържат  нови динамични компоненти в същото минималистично тяло на вентила, с изчистен дизайн на компактен радиаторен вентил от исторически познатата серия на Caleffi.