26 February 2016

DIRTMAGSLIM

Представяме на изложението в Милано MCE2016 нов компактен филтър сепаратор DIRTMAGSLIM® 

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА

Нов филтър сепаратор - работи на заден план
За последните няколко години икономическата ситуация в цяла Европа доведе до сериозно ограничаване на броя на новите сградни строителни проекти, а оттам и броят на новите отоплителни и климатични инсталации. installations.

В същото време виждаме, силно изразена динамика за насърчаване на замяната на съществуващите системи с модерни кондензни котли. Това е мястото, където новаият DIRTMAGSLIM® идва на помощ: тьй като в повечето случаи, проектът включва подмяна на котела и инсталиране на термостатни вентили и монтажниците са възпрепятствани от много ограничените възможностти да променят съществуващите компоненти на системата. Като начална палиативна мярка, системата може да бъде промита под налягане , но това действие по никакъв начин не пречи на продължаващото замърсяване на топлоносителя с отпадъци от черни и цветни частици, произхождащи от метални радиатори и стоманени тръбопроводи - проблем, който има тенденция да се утежнява от увеличаване на възрастта на системата. Такива примеси могат да имат изключително вредни ефекти върху котела, главно засягащи:

  • Модулиращите циркулационни помпи
  • Топлообменниците на котела вода/газове
  • Топлообменниците за санитарна гореща вода

Това води до необходимост от магнитни филтър сепаратори, т.е. устройства, способни да прихващат примеси в системата чрез използване на физическия принцип на утаяването в резултат на гравитацията. Вътрешният елемент, съставен от ретикуларни повърхности, подредени в радиален модел и предназначени за подпомагане на отделянето на примеси, предлага ниско съпротивление на потока и за разлика от конвенционалните филтърни цедки, не води до постепенно нарастване на загуби на напор. Накрая, интегрирания магнитен ефект помага да се разделят и събират феромагнитни частици от 5-10 микрона ...

За съжаление, физическото пространство за инсталиране на компонент от този тип често липсва. Конвенционалната алтернативно решение включва инсталиране на Y-филтър на връщащата линия на котела. Макар да е вярно, че този компонент преодолява ограниченията на пространството, без правилна поддръжка нарастващите загуби на напор с течение на времето ще се възпроизвеждат до неоправдано увеличаване на количеството електрическа енергия, необходима за циркулация на топлинната среда.

 

Новият компактен магнитен DIRTMAGSLIM® сепаратор е идеалното решение за монтаж в много тесни пространства. Ако новите котелни връзки са изравнени със стенните - рядко явление в проекти за обновяване - връзката е направена, както е показано на изображението по-долу.

Ако нов котел се монтира на мястото на съществуващия, конфигурацията на връзките почти сигурно ще бъде различна: в този случай връзките са направени с помощта на гъвкави тръби. Също така в тази ситуация филтър-сепаратора DIRTMAGSLIM® може да бъде инсталиран в оптимална позиция.

 

 

 

DIRTMAGSLIM® магнитен филтър сепаратор отстранява и събира замърсяванията присъстващи в системата посредством вътрешен дефлектор намиращ се в потока.

Това устройство създава турбуленция в средата, която помага да се прехвърлят частиците в преливната камера където, благодарение на ниската средна скорост, частиците се блокират и не са в състояние да се върнат в циркулацията.  Този принцип на действие позволява да се запази загубите на налягане в устройството минимални. Разделителната ефикасност се повишава от наличието на външна магнитна яка.

 

 

 

 

 

 

Our range

Serie 5451 ... DIRTMAGSLIM - Композитен филтър-сепаратор с магнит за газови котли 3/4” M - Ø 18
Serie 5452 ... DIRTMAGSLIM - Композитен филтър-сепаратор с магнит за газови котли 3/4” M x 3/4” F