16 May 2019

Caleffi XS® магнитен филтър за монтаж под котела

ЗАМЪРСЯВАНИЯТА И ВЪЗДУХА СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМИ ЗА ГЕНЕРАТОРИТЕ НА ТОПЛИНА

Действащите разпоредби значително стимулираха подмяната на някои вътрешни компоненти на отоплителната система, като например генераторите на топлина. През последните години, особено котлите са претърпели значително развитие, преминавайки от конвенционални системи към кондензационни системи, което води до развитие на техните вътрешни компоненти.
Котлите обаче често се инсталират в стари системи, които вече не функционират оптимално, създавайки множество проблеми за генератора поради различни причини, Едни от най-важните са свързани с примесите, които водата в инсталацията съдържа, което може да създаде редица проблеми за топлинните генератори, включително:

 • Блокиране на помпите, причинено от замърсявания, които циркулирт през помпите и може да се натрупват в тях, поради специфичната геометрия на помпите и ефекта на магнитните полета, генерирани от самите помпи.
 • По-ниска ефективност на топлообменниците, дължаща се на замърсявания, които могат значително да намалят както дебитите на средите, така и топлообменните повърхности.

Не трябва да се подценяват дори проблемите, свързани с другите компоненти на отоплителната система, като:

 • Диференциална аерационна корозия, дължаща се на факта, че в присъствието на вода слоят от замърсяване върху метална повърхност води до образуването на две зони (вода / замърсяване и замърсяване / метал) с различно съдържание на кислород; това създава локализирани клетки с напрежения, които водят до корозия на металните повърхности.
 • Неправилна работа на клапана поради замърсяване, което може да се залепи упорито към седлата на клапаните и да предизвика проблеми в регулирането, а също така и течове.
 • Недостатъчен топлообмен поради замърсяване в долната част на радиаторите.

Котелът и вътрешната отопителна инсталация, като цяло могат да бъдат защитени, чрез инсталиране на сепаратор за замърсявания, който комбинира нормалното почистване на системата с ползата от утаяване на примесите, така че характеристиките на потока на устройството да не се променят.
Инсталирането на този тип устройство изисква специфично пространство, което не винаги е на разположение, особено когато котелът е инсталиран в кухнята.

Магнитният филтър на Caleffi XS® решава всички проблеми, свързани със защитата на котлите и отоплителната система с компактен дизайн, който няма равен на пазара.

 

 • ГЪВКАВОСТ И КОМПАКТНОСТ eXtra verSatile + eXtra Small)

Много малките му размери го правят подходящ за всички типове генератори, независимо дали са инсталирани в нови или преработени инсталации. Може да се свърже директно към котела с гъвкава връзка към стената или да се монтира директно на стената с гъвкава връзка към котела.

 • ЕСТЕТИЧНО НИВО (eXtra aeSthetic)

Във вътрешните системи котелът често се монтира в кухнята, понякога в стенен шкаф или по-често видим. При смяна на стари котли, те са свързани със стенни връзки с тръби; при тези обстоятелства необходимостта от добавяне на други функционални компоненти (като сепаратори за замърсявания) не е напълно в съответствие с естетиката на интериора.

Със своите гладки линии, хромирани и бели пластмасови части, които съответстват на цвета на корпуса на котела, Caleffi XS® има минимално въздействие и е приятно за окото. Неговите компактни размери допълнително помагат на компонента да бъде ненатрапчив в домашната обстановка, оставяйки го почти незабележим.

 

 • ФУНКЦИОНАЛНО (eXtra Safe + eXtra Strong)

Уредите за почистване трябва да бъдат монтирани на връщащата тръба към котела, така че те да улавят примесите преди те да достигнат топлообменника и циркулационната помпа и да ги повредят; магнитният филтър Caleffi XS под котлите механично отделя примесите в системите с тройна ефективност чрез: стоманен филтър (размер на отворите Ø 0,80 mm) за леки неметални частици; мощен неодимов магнит за железните компоненти и голяма успокояваща камера за събиране на по-тежките частици. Камерата има прозрачни прозорци, позволяващи на потребителя да провери дали вътрешните елементи трябва да бъдат почистени.

 • ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА (eXtra Simple)

Прозрачните прозорци правят изключително лесна проверката дали устройството изисква поддръжка. Почистването може да се извърши с няколко прости стъпки.

Caleffi XS има вграден спирателен вентил; изключете котела и след това затворете този вентил.Без да се налага използването на каквито и да било инструменти, развийте белия капак с магнита (2); примесите ще попаднат в събирателната камера (3) и ще можете да ги отстраните от останалата част на клапана.

Почистването на компонентите е незабавно (4), докато повторното монтиране е просто и сигурно.

 • ХИМИЧНИ ДОБАВКИ?

За по-добра защита на системата, правилата изискват добавянето на специфични химически добавки изпълняващи различни функции.

 • Почистване на системата. Тази категория включва всички продукти, предназначени за отстраняване на замърсявания и отлагания, метални оксиди, греси, масла и остатъци от инсталационните дейности в нови и съществуващи системи.
 • Защита на системата. Тази категория е огромна, но сред най-широко познатите и използвани продукти са инхибиторите на корозия и замърсяване за системи с радиатори или лъчисти панели.

Използването на тези продукти в домашните системи често е сложно, ако не и съвсем невъзможно. Caleffi XS има специфичен адаптор, който позволява добавките да се дозират в системата много лесно и бързо. След затваряне на крана и отстраняване на филтрационната камера, свържете адаптора към вентила и към контейнера с химическа добавка (C3 Cleaner Fast или C1 Inhibitor Fast). След това отворете крана и инжектирайте течността под налягане.