08 July 2016

535 - Вентил за редуциране на налягането с предварителна настройка

Предназначение

Регулаторите на налягане са устройства, които , когато са инсталирани на водопроводни инсталации, намаляват и стабилизират налягането на водата,която навлиза от обществената мрежа. Това налягане много често, е твърде високо и променливо за да се прилага директно към вътрешните системи. Редуциращите вентили от тази серия  имат функция за предварително настройване на налягането. Налягането може да бъде настроено  с  желаната стойност  преди инсталацията, посредством регулиращ бутон с индикатор за настройката на налягането. След инсталирането му, налягането на системата автоматично ще се приравни  към зададената стойност . Вътрешният патрон, съдържащ всички компоненти за регулирането  е асемблиран предварително,  като "самостоятелен блок"  за улесняване на процедурите  за инспекция и поддръжка. Налична е и версия, снабдена с филтър с висок капацитет,  достъпен за инспекция и разположен в специален прозрачен контейнер. Това гарантира, че регулаторите на налягане на  водата и вътрешната водопроводна инсталация са добре защитени от всякакви замърсявания от  външната водопроводна мрежа. Регулаторите на налягане серия 5350 и 5351 са сертифицирани, като съответстващи на европейски стандарт EN 1567.


Принцип на действие

Функционирането на вентилите за редуциране на налягането се основава  на баланса между две противоположни сили:

  1. силата на пръжината стремяща се да отвори клапата.
  2. силата на диафрагмата стремяща се да затвори клапата.


Действие при наличие на  воден поток

Когато във вътрешната инсталация има отворен изход тогава силата на пружината става по-голяма от тази на диафрагмата; затвора се движи надолу отваряйки клапата за потока на водата.Колкото по-голямо количество вода се черпи на изхода, толкова по-малко е налягането под диафрагмата, в резултат, на което се увеличава водния поток през редуциращия налягането вентил.

 

 

 

 

 

 

Действие без  наличие на  воден поток

Когато няма във вътрешната инсталация отворен изход тогава в нея се повишава налягането и избутва диафрагмата нагоре.В резултат на това се затваря клапата и се запазва постоянно налягане в зависимост от настройката на регулиращия вентил.Силата на  диафрагмата има лек превес спрямо тази на пружината и устройството остава затворено.

 

 

 

 

 


Product range

Serie 5350 ... Pressure reducing valve with self-contained replaceable cartridge, with pressure gauge or pressure gauge connection. 1/2"-1"; 1 1/4" (1" cart.)
Serie 5350 ... Pressure reducing valve with self-contained replaceable cartridge, with pressure gauge or pressure gauge connection. 1 1/4"-2"
Serie 5350 ... Pressure reducing valve with self-contained replaceable cartridge
Serie 5351 ... Pressure reducing valve with self-contained replaceable cartridge. With pressure gauge or pressure gauge connection