Mission

Caleffi е италианският лидер в производството на висококачествени компоненти на системи за отопление, климатизация и водоснабдяване, както и доставчик на високоефективни решения в областта на водните системи за отопление и охлаждане.

Успехът на нашата компания се базира на абсолютното качество, което зависи от качеството на всяка отделна операция, влизаща в цялостния производствен процес. Затова всички действия на нашия персонал (от проектирането през производството до следпродажбеното обслужване) са важни.

За нас са от значение дори най-малките детайли, доколкото те могат да окажат значително и положително влияние върху цялата система. Caleffi осъзнава много добре тези аспекти и поема задължението да работи така, че всеки член на персонала да се чувства непосредствен участник и неразделна част от процеса, допринасящ за крайното качество.

Затова нашата цел е– и в това се състои нашата философия– да популяризираме възможностите за избор, благоприятстващи човешките ресурси и иновациите, които трябва да бъдат следвани в условията на спазване на строг морален кодекс, които чрез делата ни да потвърждава нашата честност и спазването на поетите ангажименти.

Стремежи

 • ЛИДЕРСТВО

  Ние сме признат лидер в Италия в производството на компоненти на системите за отопление и климатизиране за битови и промишлени цели и нашата цел е да запазим първото си място в цялата страна.
   

 • ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

  Ние присъстваме в повече от 90 държави по света и работим чрез офисите на местните ни клонове. Вярваме твърдо в еднородния и координиран процес на интернационализация.

  Целта ни в бъдеще е да внедрим програма за интеркултурен маркетинг, на базата на основни ценности, споделяни от всички.

 • ИНОВАЦИИ

  Ние възнамеряваме да увеличим интензивността на нашата програма за научно-изследователска дейност, като се опитваме да удовлетворим изискванията на реалния пазар, тъй като знаем, че увеличаването на техническата компетентност и по-добрите технологии са ключови фактори за доброто развитие на бизнеса в съвременния свят.

Философия

 • ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА
   

  Ние искаме нашите отдели за работа с клиенти да бъдат все по-добросъвестни и внимателни към клиентите, като предоставят услуги, консултации и техническа помощ, които са разработени специално за удовлетворяване на нуждите им

 • УВАЖЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

  Ние сме си поставили за цел да гарантираме, че енергията и суровините се използват пестеливо, и че уважаваме във възможно най-голяма степен околната среда, в която живеем.

 • РАБОТНАТА СРЕДА

  Ние искаме да работим в безопасна и удобна работна среда, както и да сме сигурни, че всеки осъзнава рисковете, свързани със собствената му дейност. Среда, която създава стимули за личностно и професионално развитие.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  Ние си поставяме за цел да осигурим непрекъснато обучение, тъй като считаме, че то е изключително важно за справяне с тенденциите, свързани с непрекъснатото развитие на технологията.

 • ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ

  Считаме, че е справедливо и важно тези взаимоотношения да се основават на взаимна и съществена лоялност, прозрачност и сътрудничество.

 • КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

  Ние искаме да работим при спазване на справедливите икономически, социални и екологични очаквания на всички частни и обществени субекти, които участват в дейностите на нашата компания.