Производител на висококачествени компоненти за отопление, водоснабдяване, климатизация, отчитане на топлинната енергия и възобновяеми системи, за жилищни и промишлени сгради. 

През 2017 г. - над 1270 служители в цял свят и над 90 активни пазара. Центърът за научно-изследователска дейност CUBOROSSO (REDCUBE) и автоматичният вертикален склад MAV, който гарантира още по-бързо изпращане и по-точна доставка са нашите допълнителни силни страни.

През 2017 обобщеният ни стокооборот достигна приблизително 317 милиарда евро.

Fact and figures

Turnover

 

 

Investments

 

 

 

 

Workforce

  • 1307 employees
  • +90 COUNTRIES SUPPLIED
  • 9 Plants