Cartridge

Резервен патрон

Описание: 

Резервен патрон.

Drawings: 

Код

Размер на тялото

Размер на патрона

Обхват  Δp (kPa)

Стойности на дебита (m3/h)

Цвят на патрона

F131YB

1/2” - 3/4”

DN 20

17÷210

0,10÷0,40

черен

F131YG

1/2” - 3/4”

DN 20

17÷210

0,15÷0,60

зелен

F131GB

1/2” - 3/4”

DN 20

35÷400

0,14÷0,60

черен

F131GG

1/2” - 3/4”

DN 20

35÷400

0,24÷0,90

зелен

F131YR

1/2” - 3/4”

DN 20

35÷400

0,40÷1,30

червен

F142YG

1” - 1 1/4”

DN 40

17÷400

0,54÷5,80

зелен

 

Свързани продукти