659

От боядисана листова стомана

Описание: 

Капак за инспекционен отвор с рамка.  
От боядисана листова стомана.  

  

СВАЛЯНИЯ

Drawings:

Код

 

Опаковка

Кашон

659504

за 659045

1

-

659506

за 659065

1

-

659508

за 659085

1

-

659510

за 659105

1

-

 

Свързани продукти