Misioni

Caleffi është prodhuesi kryesor i komponenteve të sistemeve të ngrohjes, freskimit/klimatizimit dhe sistemeve hidrosanitare të cilësisë së lartë si dhe furnizues i komponenteve hidrotermike me kapacitet të lartë.

Suksesi i kompanisë sonë bazohet në cilësinë e përgjithshme, e cila varet nga cilësia e çdo hapi të veçantë në proçesin prodhues. Pikërisht për këtë arsye është puna e punonjësve tanë aq e rëndësishme (duke u nisur nga planifikimi, prodhimi e deri në shitje).

Për ne është i rëndësishëm çdo detajl, qoftë edhe më i hollësishmi, sepse mund të ndikojë pozitivisht dhe në mënyrë të rëndësishme në tërë sistemin. Stafi i Caleffit jemi shumë të vetëdijshëm për këto fakte, për këtë arsye jemi të përkushtuar në mënyrë operative, ku të gjithë punonjësit ndjehen drejtpërdrejt të përfshirë në proçese, që ndikojnë në cilësinë finale.

Qëllimi ynë është – dhe kjo është edhe filozofia jonë - të marrim vendime, që i japin përparësi burimeve njerëzore dhe inovacioneve, të cilat duhet të jenë në harmoni me parimet e larta morale, të cilat përmes veprave tona dëshmojnë drejtësinë tonë dhe respektimin e angazhimeve të marra.

Vizioni

 • Menaxhimi

  Në Itali njihemi si kompani lider për prodhimin e komponenteve për ngrohje dhe klimatizim, si për përdorim shtëpiak, ashtu edhe për atë industrial.  Qëllimi ynë është ta ruajmë këtë pozicion udhëzues.
   

 • Globalizimi

  Jemi të pranishëm në më shumë se 90 shtete të ndryshme, ku operojmë përmes degëve locale. Besojmë fuqishëm në ndërkombëtarizimin e njësuar dhe harmonizuar.

  Qëllimi ynë është të vendosim programin ndërkulturor të marketingut, të bazuar në vlerat e përbashkëta.

 • Inovacionet

  Do të forcojmë programin tonë R&R, për të përmbushur nevojat reale të tregut, sepse e dimë se kapacitetet e rritura teknike dhe teknologjija më e përsosur janë faktorë kyç për tregëtinë në botën moderne.

Filozofia

 • Ndihmë përdoruesve

  Dëshirojmë që departamenti ynë për ndihmë përdoruesve të jetë i qëndrueshëm dhe i vëmendshëm gjatë përmbushjes së kërkesave dhe nevojave të klientëve tanë. Furnizimi, këshillimi dhe mbështetja teknike duhet të plotësojnë kërkesat dhe nevojat e tyre.

 • Respektimi i ambientit

  Për arsye të respektit të madh ndaj ambientit, ku jetojmë, ju sigurojmë  konsumim mesatar të energjisë dhe lqndëve të para.

 • Ambienti i punës

  Dëshirojmë të sigurojmë se të gjithë punonjësit të jenë të vetëdijshëm me rrezikimet, që ju përkasin rrafshit të punës së tyre, sepse dëshira jonë është që të punojmë në mjedis të sigurtë dhe rehatshëm, në mjedis që nxit rritje individuale dhe profesionale.

 • Aftësimi profesional / trajnimi

  Trajnimi i vazhdueshëm është kyç për përballjen me sfidat, që i sjell zhvillimi i parreshtur teknologjik.

 • Marrdhëniet me punonjësit tanë

  Jemi të mendimit se është e ligjshme dhe e rëndësishme që këto marrdhënie të bazohen në besnikërinë reciproke, transparencë dhe bashkëpunim.

 • Përgjegjësia shoqërore

  Dëshirojmë që të funksionojmë duke marrë në konsideratë pritshmëritë e drejta ekonomike, sociale dhe mjedisore të të gjithë qytetarëve, të përfshira në aktivitetet e kompanisës sonë.