Kompania jonë

Caleffi zhvillon dhe prodhon elementë të kualitetit të lartë për ngrohje, hidraulikë, ajër të kondicionuar dhe energji të rinovueshme, për sistemet rezidenciale dhe industriale.

Grupi në vitin 2018 numëron mbi 1.307 punonjës të shpërndarë midis selisë italiane dhe degëve të huaja, shpërndan në mbi 90 vende dhe ka një qarkullim të regjistruar prej 329 milionë eurosh. Qendra Hulumtuese dhe e studimeve CUBOROSSO (REDCUBE) dhe Magazina Automatike Vertikale MAV që garantojnë dërgesa akoma më të shpejta dhe të përpikta janë pikat e forta shtesë.

Caleffi është anëtare e Shoqatës Europiane CEIR (Taps and Valves Industry) dhe Shoqatës Italian Association AVR (Valvole e Rubinetti).

Fact and figures

Turnover

Investments

Workforce

  • 1270 employees
  • +90 Countries supplied
  • 9 Plants