Caleffi është kompani lider italiane në fushën e përpunimit të sistemeve komponente për ngrohje dhe freskim/klimatizim si dhe për sisteme hidrosanitare për përdorim shtëpiak dhe industrial, si dhe në garantimin e zgjidhjeve të shkëlqyera teknologjike. Në vitin 2011 feston pesëdhjetë vjetorin e parë të themelimit. Caleffi, sh. p. k. është qendra e grupit ndërkombëtar, i cili ka filialet dhe përfaqësitë e veta në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kinë, Japoni dhe Australi si dhe bashkon njohuritë dhe përvojat e afërsisht 1.000 punonjësve të punësuar në të, të cilët kryejnë këto veprimtari në ambiente të ndryshme biznesi.

Caleffi

Kompania RDZ gjendet në treg që nga viti 1978 dhe është përfaqësuesja më e lartë e biznesit italian. Ajo është çertifikuar me standartin UNI EN ISO 9001: 2000. Merret me planifikimin dhe prodhimin e sistemeve për ngrohjen e dyshemeve dhe klimatizimit të ambienteve, sistemeve për ngrohjen dhe freskimin e tavaneve dhe mureve, sistemeve për termorregullimin dhe përgatitjen e ajrit tek sistemet rrezatuese. Momentalisht ajo punëson përafërsisht 70 persona dhe krijon 40 milion euro të ardhura në vit. 10 vitet e fundit, në qendrën e kongreseve të kompanisë, zhvillohen programe të njohura aftësimi profesional, në të cilat kanë marrë pjesë 7.000 ekspertë. 

RDZ

Caleffi bashkëpunon për një kohë të gjatë me të suksesshmin HVAC, kompaninë nga Europa veriore, gjë e cila ja lehtëson biznesin në tregjet anglosaksone, para së gjithash në Britaninë e Madhe dhe Irlandë. Që prej vitit 1987 klientët e këtyre shteteve gëzojnë jo vetëm produkte, por edhe shërbime të cilësisë së lartë. 

Altecnic

Pressco, sh. p. k. është pjesë e grupit Caleffi, merret me lakimin e nxehtë dhe përpunimin mekanik të tunxhit. Në uzinën e kovaçhanës/petëzimit ndodhen petëzuese 21 200 deri në 800-tonëshe, te cilat përpunojnë produkte të rënda nga 40 deri në 6.000 g  në 7 zona të prerjes së robotizuar. Pressco ju ofron klientëve të saj një shumëllojshmëri të gjerë të trajtimeve sipërfaqësore: të zezë, të shkëlqyer, të luçiduar (lëmuar) dhe me teknikë gdhendje sandblasted (zmerilim me rërë) me shkallë të ndryshme vrazhdësie si dhe përpunim termik me pjekje dhe tendosje. Reparti i përpunimit mekanik është i specializuar për prodhimin e holenderëve me buzë sipërfaqësore të ndryshme dhe punime të ndryshme galvanike: nikelim, kromim … Kompania ka zhvillim të orientuar, sepse merret me analizën, studimin dhe zhvillimin e produkteve të reja. 

Pressco

Kompania ushtron veprimtarinë e saj që prej vitit 1988 dhe ka patur sukses në distribuimin e sistemeve HVAC në tregun australian.

Disa vite me rradhë ka bashkëpunuar me Caleffin, kurse nga viti 2011 është pjesë përbërëse e grupit Caleffi. Ajo shet produktet tona dhe njëkohësisht ruan pavarësinë e kuadrit dhe tregëtisë. 

Allvalve

Themeluar në vitin 1949, “CRISTINA Rubinetterie” është rritur gjatë viteve për t'u bërë një nga "protagonistët" e mëdhenj të industrisë, një pikë referimi e vërtetë në tregun e artikujve sanitarë, e aftë të parashikojë trendet aktuale të dizajnit dhe të propozojë zgjidhje inovative, të bukura dhe funksionale duke qenë gjithmonë e kujdesshme ndaj mjedisit.

Me 4 impiante, një total prej 35 mijë metra katrorë sipërfaqe të mbuluar dhe 250 punonjës - CRISTINA S.r.l. sot është, më shumë se kurrë, krenare për prodhimin e saj “made in Italy” që aktualisht shpërndahet në 70 shtete.

Cristina