Prodhuese e komponentëve të cilësisë së lartë për ngrohje, pajisje hidraulike, ajër të kondicionuar, matjen e ngrohjes dhe energjive të ripërtëritshme të sistemeve, për impiantet shtëpiake dhe industriale.

Në 2017 regjistron më shumë se 1.270 të punësuar në të gjithë botëntë vendosur në Itali dhe më shumë se 90 tregje aktive. Pika të tjera të forta të kësaj kompanie jane edhe Qendra Studimore dhe Kërkimore CUBOROSSO (REDCUBE)  dhe MAV Automatic Vertical Warehouse, magazina e cila garanton dërgesën edhe më të shpejtë e më të përpiktë të materialeve. 

Në 2017 te ardhurat totale kanë regjistruar rreth 317 milionë euro.

Fact and figures

Turnover

Investments

Workforce

  • 1270 employees
  • +90 Countries supplied
  • 9 Plants