543

Valvul për zbrazje termike për kaldaja me lëndë djegëse të ngurta. Lidhje femër - femër.

Përshkrimi: 

Valvul për zbrazje termike për kaldaja me lëndë djegëse të ngurta.
Me sensorë me mbrojtës të dyfishtë.
Presioni i punës: 10 bar.
T.min÷T.max: 5÷100°C.
Temperatura e fabrikës: 98°C (0/-4°C).
Shkalla e shkarkimit per Δp=1 bar dhe T=100°C: 3000 l/h
Gjatësia e gypit: 1300 mm.
Në përputhje me normativën EN 14597.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Aprovuar: 

  • CE1115
  • DIN

Drawings: 

Kodi

 

Rregullimi

Paketë

Pako

543513 

3/4”

98°C

1

10

Produkte të ngjashme