789

Termostati me kohë i përputhshëm me OPEN THERM® për kontrollin në distancë

Përshkrimi: 

Termostati me kohë i përputhshëm me
Open Therm ® për kontrollin në distancë.
Për seritë SATK20/30/40/50/60/40.
- Ekran LCD për shfaqjen
e informacioneve, me sistem Easy Use për
përdorim të lehtë të përdoruesit,
- funksionimi në modalitetin termostat me
kohë përmes përzgjedhjes së dy niveleve
të temperaturës (TË REDUKTUAR/
KOMODITET) dhe mbrojtje antifreeze
- program javor i para përzgjedhur
dhe i ndryshueshëm nga
përdoruesit.

Vizatime:

Kodi

Përdorimi

789724

SATK20 - SATK30 - SATK40 - SATK50 - SATK60