7000

Stabilizues kompakt automatik i rrjedhës

Përshkrimi: 

Stabilizues kompakt automatik i rrjedhës. Trupi
i pajisjes prej bronzi. Fishek polimeri.
Fuqia maksimale e
funksionimit: 16 bar. Shkallë
temperature: 0-100 °C.
Shkalla p: 15–200
kPa. Rrjedhat: 0,12–
1,40 m 3 /h. Precisioni: ±
10 %.

Duke hequr manikotën e modelit (4) është e mundur të rregullohet
stabilizuesi i rrjedhës me kod 700075...
... Për të plotësuar kodin, konsultohuni me tabelën e mëposhtme.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi  

700075 ...

1” nut x 1” M