360

Shpërndarësit me paramontim për distribuimin e ujit sanitar të vendosur në dollapë

Përshkrimi: 

Shpërndarësit me paramontim për distribuimin e ujit sanitar të vendosur në dollapë.
Të kromuar.
pmax i punës 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100°C.
Largësia mes boshteve: 35 mm.
Përbëhen nga :
- parashpërndarësit e serisë 354, të kromuar;
- para mbajtës prej çeliku të pandryshkshëm art. 360210;
- dollapë të montuar art. 360032 (320 x 250 x 90).

Aprovuar: 

  • ACS

Vizatime:

BIM model

Kodi Connections Outlets Outlets No. cold  Outlets No. hot Ambalazhi Paketimi

360043

3/4"

23 p.1,5

4

3 1 -

360054

3/4"

23 p.1,5

5 4 1 -