668...S1

Shpërndarësi i paramontuar

Përshkrimi: 

Shpërndarësi i paramontuar.
pmax: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷80°C.
 
Përbërë nga:
- shpërndarësi furnizues me matësit dhe valvulat rregullatore të qarkullimit;
- shpërndarësi kthyes me valvulat bllokuese të montuara në të dhe me mundësinë për të montuar dhe kokat termike;
- 2 grupe përmbyllëse në komplet me valvulat rrumbullake shumëpozicionëshe, me enën ajruese dhe rubinetin mbushës dhe zbrazës;
- by-pass-i joqëndror në komplet me gypin lidhës;
- 2 dy valvula rrumbullake bllokuese;
- 2 mbajtës për montim në dollap ose në mur.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Connections

Nr. i daljes

Daljet

Ambalazhi

Paketimi

6686C5S1

1” F

x 3

3/4” M

1

-

6686D5S1

1” F

x 4

3/4” M

1

-

6686E5S1

1” F

x 5

3/4” M

1

-

6686F5S1

1” F

x 6

3/4” M

1

-

6686G5S1

1” F

x 7

3/4” M

1

-

6686H5S1

1” F

x 8

3/4” M

1

-

6686I5S1

1” F

x 9

3/4” M

1

-

6686L5S1

1” F

x 10

3/4” M

1

-

6686M5S1

1” F

x 11

3/4” M

1

-

6686N5S1

1” F

x 12

3/4” M

1

-

6686O5S1

1” F

x 13

3/4” M

1

-

6686P5S1

1” F

x 14

3/4” M

1

-

6687C5S1

1 1/4” F

x 3

3/4” M

1

-

6687D5S1

1 1/4” F

x 4

3/4” M

1

-

6687E5S1

1 1/4” F

x 5

3/4” M

1

-

6687F5S1

1 1/4” F

x 6

3/4” M

1

-

6687G5S1

1 1/4” F

x 7

3/4” M

1

-

6687H5S1

1 1/4” F

x 8

3/4” M

1

-

6687I5S1

1 1/4” F

x 9

3/4” M

1

-

6687L5S1

1 1/4” F

x 10

3/4” M

1

-

6687M5S1

1 1/4” F

x 11

3/4” M

1

-

6687N5S1

1 1/4” F

x 12

3/4” M

1

-

6687O5S1

1 1/4” F

x 13

3/4” M

1

-

6687P5S1

1 1/4” F

x 14

3/4” M

1

-

 

Produkte të ngjashme