S7200PAR050

Shërbimi i ngarkimit të të dhënave dhe parametërizimit të godinës për sasi <50 copë

Përshkrimi: 

Shërbimi i ngarkimit të të dhënave dhe parametërizimit të godinës për sasi <50 copë.

Caleffi S.p.A. i vë në dispozicion të instaluesit disa shërbime me pagesë për futjen e të dhënave të hartuara dhe parametrizimi i mëvonshëm për sa
i përket shpërndarësve.
Instaluesi që synon të përdorë këto shërbime duhet së pari të bëjë hartëzimin e radiatorëve dhe ta dërgojë në sistemi.calore@caleffi.com. Me
marrjen e hartës, Jepet njoftimi se të dhënat do të përpunohen sipas Politikës së Privatësisë në përputhje me Rregulloren e BE -së nr. 679/2016.
Në përgjigje të kërkesës, do të merret kuotimi dhe procedurat e funksionimit për bërjen e porosisë e cila duhet të kalojë domosdoshmërisht përmes
shitësit me shumicë.

Kodi

S7200PAR050