SATK15

Sateliti i përdorimit modulues Versioni mekanik Fiksim në anën e poshtme

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull mekanik për:
Ngrohje në temperatura të larta.
Furnizim i menjëhershëm me ACS.
Përbërësit kryesor
- valvul diferenciale devijuese primare me përparësi ACS
- rregullim modulues i furnizimit me ACS
- shkëmbyes i bronzuar 40 kW nominal
- Rregullator i presionit diferencial (30 kPa)
- kllapë fiksimi
Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Përmasat (l x h x p): 570 x 260 x 150 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

SATK15313 ABC