SATK15

Sateliti i përdorimit modulues Versioni mekanik Fiksim në anën e poshtme

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull mekanik për:

Ngrohje në temperatura të larta. Furnizim i
menjëhershëm me ACS.

Përbërësit kryesor
- valvul diferenciale devijuese primare me përparësi ACS
- rregullim modulues i furnizimit me ACS
- shkëmbyes i bronzuar 40 kW nominal
- Rregullator i presionit diferencial (30 kPa)
- kllapë fiksimi

Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Përmasat (l x h x p): 420 x 250 x 130 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

SATK15303 DPCV