789

Satelit përdorimi pezull mekanik

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull mekanik për:
Ngrohje në temperatura të larta. Furnizim i
menjëhershëm me ACS.
Përbërësit kryesor
- valvul diferenciale devijuese primare me përparësi ACS
- rregullim modulues i furnizimit me ACS
- shkëmbyes i bronzuar 50 kW nominal
- Rregullator i presionit diferencial (30 kPa)
- valvul zone NDEZUR/FIKUR me komandë të serisë 6562
- mikser termostatik me opsion kundër djegies Fuqia
maksimale e funksionimit: 10 bar.
Përmasat (l x h x p): 420 x 450 x 200 mm.

mbulim në fletë metalike të lyera
për SATK16 dhe izolim:
PE-X zgjerim për qelizat e
mbyllura. Gjerësia minimale e
izolimit: 10 mm.
Reagimi ndaj zjarrit (DIN
4102): klasa B2.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi Përdorimi

789515 

mbulim në fletë metalike të lyera

789516 

mbulimi me izolim