SATK20

Satelit për ngrohje me temperaturë të ULËT

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik për: Satelit përdorimi pezull elektronik për:
Ngrohje në temperatura të ulëta (25–45 °C).
Furnizim i menjëhershëm me ACS (max 18 l/min). Ngrohje në temperatura të ulëta (25–45 °C).
Prodhim i menjëhershëm ACS (max 24 l/min).
Funksione të aktivizueshme:
- Parangrohje e shkëmbyesit ACS
- Tharja e shtresës poshtë dyshemesë Funksione të aktivizueshme

Përbërësit kryesor
- valvula me rregullim modulues (p max e lejuar 0,9 bar)
- sensor dhe valvul sigurie termike për mbrojtjen e sistemit në dysheme
- pompë me efikasitet të lartë (vetëm për modalitetin e ngrohjes)
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar
Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Furnizimi me energji 230 V - 50 Hz.
Përthithja maksimale elektrike: 80 W
Përmasat (l x h x p): 450 x 550 x 265 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Codice

 

Conf.  Imballo  

SATK20103HE 

scambiatore 40 kW 

1 -