SATK50

Satelit me temperaturë të LARTË

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik për:
Ngrohje në temperatura të larta.
Furnizim i menjëhershëm me ACS.
Funksione të aktivizueshme
Parangrohje e shkëmbyesit ACS.

Përbërësit kryesor
- valvula me rregullim modulues (p max e lejuar 0,9 bar)
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar 40 kW nominal

Përbërësit kryesor
- valvula me rregullim modulues (p max e lejuar 0,9 bar)
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar 40 kW nominal

Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Furnizimi me energji 230 V - 50 Hz.
Përthithja maksimale elektrike: 20 W.
Përmasat (l x h x p): 570 x 410 x 110 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

SATK50303