SATK501

Satelit i integruar me temperaturë të ULËT

Përshkrimi: 

Satelit i integruar me temperaturë të ULËT (për instalimin pa kuti
me kod 794950) me karakteristika të njëjta me SATK50103HE.
Ideal për zëvëndësimet në fushë për të mundësuar vazhdimësinë
funksionale të satelitëve të përdorimit me lidhje dhe karakteristika të
ngjashme. Bashkues 1” M me anë të sheshta Nuk disponohen valvula
mbyllëse sferë

Vizatime:

Kodi

SATK50193HE