7003

PLURIMOD® EASY ULTRA 1”

Përshkrimi: 

Kuti e integruar me pjesë fundore të galvanizuar dhe derë të lyer për
pjesën e brendshme RAL 9010; pajisur me një strukturë përfundimtare
me aftësi përshtatëse nga 130 në 160 mm në thellësi.
Për përdorim në instalime vertikale dhe horizontale dhe me
hyrje në anën e majtë dhe të djathtë të kutisë.
E pajisur me:
- grup zone me 2 çifte
valvulash sferë 1 ”M
- izolim në pjesën e pasme dhe
frontale në PPE, ngjyrë e zezë,
densitet 50 g/l
- kllapa mbështetëse në
teknopolimer me thyerje termike
- PICV DN 25, rrjedha max. 1,8 m 3 /h
- Shkalla e rregullimit PICV 0,18–1,8
m 3 /h
- model në teknopolimer për larjen
e sistemit
- filtër i kontrollueshëm me mbajtës
sonde
- 2 ganxha për pozicionimin e
shërbimeve të ujit sanitar të serisë
7000.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Përmasat (mm)

700306 

1"

480 x 480