7003

Pllakë çeliku për montim në mur PLURIMOD EASY ULTRA

Përshkrimi: 

Pllakë çeliku për montim në mur në një
pozicion vertikal ose vendosja në një
bosht teknik.
Përfshirë izolimin e PPE-së së
pasme dhe të përparme.
Pllakë e krijuar për fiksimin e sistemit
të shërbimeve të ujit sanitar.
Për model të vetëm me kod 700306
002 shihni faqen 46

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Përmasat (mm)

700306 003 

1” 

480 x 610