7000

Pllakë çeliku për montim në mur PLURIMOD

Përshkrimi: 

Pllakë çeliku për montim në mur në
një pozicion vertikal ose vendosja në
një bosht teknik. Pllakë e krijuar për
fiksimin e sistemit të shërbimeve të
ujit sanitar.
Për model të vetëm me kod 700005
002 shihni faqen 48

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Përmasat (mm)

700005 003

3/4”

480 x 610