7002

Pllakë çeliku për montim në mur në një pozicion vertikal PLURIMOD® EASY

Përshkrimi: 

Pllakë çeliku për montim në mur në
një pozicion vertikal ose vendosja në
një bosht teknik.
Përfshirë izolimin e PPE-së së
pasme dhe të përparme.
Pllakë e krijuar për fiksimin e sistemit
të shërbimeve të ujit sanitar.
Për model të vetëm me kod
700205 002 shihni faqen 46

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Përmasat (mm)

700205 003

3/4”

480 x 610