668...S1

By-pass-i joqëndror në komplet me gypin për t’u lidhur me shpërndarësit

Përshkrimi: 

By-pass-i joqëndror në komplet me gypin për t’u lidhur me shpërndarësit. I vendosur në mënyrë fikse me 25 kPa (2.500 mm v.s.)
Për shpërndarësit e serisë 668...S1.
pmax i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷100°C.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

 

Cope

Kutia

668000S1

1” dado x 3/4” dado

1

10

 

Produkte të ngjashme