182

By-pass diferencues me vendosje fikse në komplet me gyp të lakueshëm

Përshkrimi: 

By-pass diferencues me vendosje fikse 25kPa (2.500 mm.v.s.) në komplet me gyp të lakueshëm.
pmax i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷100°C.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

 

Cope

Kutia

182000

3/4”

1

5