1. Pajisje për centrale termike

 2. Pajisje për heqjen e papastërtive dhe nxjerrjen e ajrit

 3. Valvula dhe aksesorë për kaloriferë dhe radiatorë

 4. Kolektorë shpërndarës, valvula zone, kaseta dhe aksesorë

 5. Komandim i impianteve për ngrohje dyshemeje

 6. Pajisje për impiante hidrosanitare

 7. Dispozitivë kundër ndotjes

 8. Rregullues automatik fluksi dhe valvula balancuese

 9. Rakorderi

 10. Siguri për gaz

 11. Enë zgjerimi, valvula përzjerëse, termostatë

 12. Sistemet e ngrohjes

 13. Të rinovueshme

Latest products