7943

Njësia e ujit sanitar për përdorim

Përshkrimi: 

Njësia e ujit sanitar për përdorim e përbërë
nga:
- valvula mbyllëse e sferës me valvulën e
kontrollit BALLSTOP;
- matës volumetrik (MI001), me dalje
impulsive;
- pajisje bashkuese bërryl 90° në dalje.

Shkarkime

Kodi

 

Pesha e impulsit l/imp.

794340

sanitar i ftohtë 1/2” vetëm për serinë 7921

10

794341

sanitar i ngrohtë 1/2” vetëm për serinë 7921

10

794350

sanitar i ftohtë 3/4” vetëm për serinë 7921

10

794351

sanitar i ngrohtë 3/4” vetëm për serinë 7921

10