7940

Njësia e ujit sanitar për përdorim

Përshkrimi: 

Njësia e ujit sanitar për përdorim e përbërë
nga:
- valvula mbyllëse e sferës me valvulën e
kontrollit BALLSTOP;
- matës volumetrik (MI001), me lexim lokal;
- valvula mbyllëse e sferës me skaje
mashkull;

Shkarkime

Kodi

 

794040

anitar i ftohtë 1/2”

794041

sanitar i ngrohtë 1/2”

794050

sanitar i ftohtë 3/4”

794051

sanitar i ngrohtë 3/4”