7931

Njësia e ujit sanitar për përdorim

Përshkrimi: 

Njësia e ujit sanitar për përdorim e përbërë
nga:
- çift valvulash mbyllëse e sferës me valvulën
e kontrollit BALLSTOP;
- çift matësish volumetrik (MI001), me dalje
impulsive;
- mikser termostatik;
- rekordera.

Shkarkime

Kodi

 

Pesha e impulsit l/imp.

793140

mix 1/2”

10

793150

mix 3/4”

10