7930

Njësia e ujit sanitar për përdorim

Përshkrimi: 

Njësia e ujit sanitar për përdorim e përbërë
nga:
- çift valvulash mbyllëse e sferës me
valvulën e kontrollit BALLSTOP;
- çift matësish volumetrik (MI001),
me lexim të drejtpërdrejtë;
- mikser termostatik;
- rekordera.

Kodi  

793040

mix 1/2”

793050

mix 3/4”