7200

MONITOR-PULSE

Përshkrimi: 

Grumbullues i të dhënave të konsumit të ujit sanitar ose
konsumet termike të matësit CONTECA® EASY. Lejon
regjistrimin e 1 hyrje impulsive që vjen nga matësi i
instaluar në vend. Karakteristikat:
- Furnizimi me energji: bateri litiumi
- Ekran 6 shifror me butonin e përdoruesit.
- Ruajtje ditore e të dhënave.
- Vulë dhe sensor për mbrojtjen ndaj ndërhyrjeve.
- Komunikim pa tel me dy drejtime
868.0–868.6 MHz, max. 25 mW
e.r.p.
- Shkalla e mbrojtjes: IP 31.
- Certifikime: 2014/53/EU (RED).
- E gatshme për transmetimin OMS
(Sistemi i Matjes së Hapur).
- E gatshme për transmetimin M-Bus pa tela.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Kodi

720030